Hjem
Om oss
Referanser
Bli kunde
PRM tjenester

PressemeldingTittel: Nå kan du få gevinstgaranti på IT-prosjekter!
Avsender: Skill AS
Dato: 24/03/2017Pressemelding:
Nå kan du få gevinstgaranti på IT-prosjekter!
Mange bransjer opererer med ulike former for garantiordninger hvis kundene ikke oppnår det de ønsket ved kjøp av en vare eller tjeneste. Nå utfordrer Skill hele IT-bransjen med lanseringen av gevinstgaranti for sine kunder.
IT-bransjen er full av aktører som tilbyr systemer de lover skal effektivisere selskapers infrastruktur og kundehåndtering og derav øke fortjenesten. IT-selskapet Skill endrer nå konkurranseforholdene i bransjen til det beste for kundene. Oppnår ikke kunden ROI (Return On Investment) på systemet Skill leverer via sin gevinstgaranti, betaler heller ikke kunden for tjenesten.

IT-prosjekter med gevinstgaranti
- Så vidt meg bekjent er gevinstgarantien noe som aldri har blitt praktisert i IT-bransjen, og det er det veldig spennende å gjøre noe med. Ikke bare vil Skill garantere at prosjektet blir en suksess, men vi vil også garantere at kunden får den effekten av IT-implementeringen som kunden sammen med Skill definerte på forhånd, sier leder for kundesuksess i Skill, Lars Yngvar Tømmerholt.

Dette betyr vel en større økonomisk risiko for selskapet?

- Ja, her løper vi absolutt en økonomisk risiko og det har vi tatt høyde for. Samtidig lever vi i en bransje som endrer seg raskere enn noen gang, og kundene våre er avhengige av å oppnå gode resultater med de systemene vi leverer, derfor har vi et ekstremt stort fokus på kundesuksess. Vår suksessvisjon sitter i ryggmargen hos alle våre ansatte, og dette beviser vi gang på gang ved å bli kåret til den Microsoft-partneren med mest fornøyde kunder, sier Tømmerholt.

Prosessen er viktig
Skal man lykkes med IT-prosjekter er det viktig å gjøre de riktige tingene gjennom hele prosessen.

Alle Skill sine prosjekter kjøres gjennom samme prosess som består av et grundig forprosjekt hvor gevinstmålene står sentralt, initieringsfase, prosjektgjennomføring og forvaltningsløp. Gjennom hele prosessen står brukeren og brukeradopsjon i fokus og ofte handler det vel så mye om å endre vaner og skape engasjement, som å gi opplæring. 

- IT-systemer skaper sjelden suksess alene. Du må ha en tydelig og forankret strategi og en gevinstplan for hvordan du skal oppnå gevinstmålene som er definert. Det skjer ofte at Skill sier nei til prosjekter fordi premissene for suksess ikke er tilstede. Det blir vanskelig for oss å stille gevinstgaranti hvis kunden på sin side ikke forplikter seg til å gjennomføre tiltakene og stille med de ressursene som man identifiserer som nødvendige i gevinstplanen, forklarer Tømmerholt.

Gevinstgaranti.no
Skill har lansert nettstedet gevinstgaranti.no og presenterer her hva som skal til for å søke om å få sitt prosjekt vurdert med gevinstgarantien.  

- Skal vi kunne stille gevinstgaranti er vi helt avhengig av at det gjøres et grundig stykke arbeid med business case og gevinstplan. Mye av denne jobben har kunden best forutsetninger for å gjøre selv, men vi stiller gjerne med rådgivere som har lang erfaring med denne type arbeid, avslutter Tømmerholt.


For mer informasjon:


Lars Yngvar Tømmerholt
Leder for kundesuksess
Skill AS
E-post: lars.yngvar.tommerholt@skill.no
Telefon: +47 911 52 818


Om Skill AS
Skill AS er et IT – konsulentselskap med 75 ansatte i Østfold og Oslo. Selskapet ble etablert i 2006 og omsetter i dag for ca. 120 millioner kroner.

Medarbeiderne i Skill har høy kompetanse, både på teknologi og anvendelse av teknologi. Vårt mål er å bidra til å realisere løsninger som understøtter kundens forretning og som bidrar til å gjøre kunden mer effektiv, profitabel og konkurransedyktig. Vi jobber målrettet for å bygge og vedlikeholde spisskompetanse og ferdigheter innenfor utvalgte kompetanseområder.

Selskapets visjon: Vi skal bidra til våre kunders suksess


***Denne pressemeldingen er distribuert av PRM.no på vegne av Skill AS***
addthisKlikk på bildene for nedlasting i høyere oppløsning - bildene åpnes automatisk i ditt standard visningsprogram.