Hjem
Om oss
Referanser
Bli kunde
PRM tjenester

PressemeldingTittel: Skal sprenge vekk snøskred
Avsender: Wyssen Avalanche Control AG
Dato: 28/02/2014Pressemelding:
Skal sprenge vekk snøskred
Ny teknologi som skal forebygge snøskredulykker ved å sprenge ned farlige snømasser før store skred går, er nå på vei til Norge. Snøskredtårn kan bidra til økt sikkerhet på utsatte vei- og jernbanestrekninger.
Ved bruk av snøskredtårn som plasseres i utsatte områder kan man når værforholdene er slik at skredfaren øker, sprenge ned farlige snømasser før det samler seg så mye at det er fare for at store, ukontrollerte snøskred går over vei eller jernbanelinje.

Sveitsisk metode
Sveits har lenge ligget langt fremme når det gjelder metoder og teknologi for å forebygge snøskred, og snøskredtårnene har blitt utviklet av den sveitsiske ingeniøren Samuel Wyssen. 

Skredtårnene er en av de mest brukte metodene for snøskredkontroll i Sveits og Østerrike, der ca. 250 snøskredtårn nå sikrer skianlegg, veier og jernbanestrekninger mot snøskred.

Nylig ble snøskredtårnene også godkjent for bruk i Norge.

Statens Vegvesen med pilotprosjekt
Statens Vegvesen har i løpet av en toårsperiode testet ut kunstig utløsning av snøskred ved hjelp av Wyssen snøskredtårn på riksveg 53 Tyin-Årdal.

- Erfaringene er gode, og det fungerer bra teknisk. Vi ønsker å gå videre og bygge ut en strekning med kunstig utløsning av snøskred som sikringsmetode for å få mer erfaring med hvordan vi kan drifte det. Dersom erfaringene fra dette fremdeles er positive, vil vi ta dette inn som en metode i skredsikringsplanene, sier overingeniør i Statens Vegvesen, Njål Farestveit.

Forventer at veimyndighetene tar det i bruk
Åshild Kjelsnes, leder for Nasjonal Rassikringsgruppe, forteller at det gjør stort inntrykk på henne når hun møter personer fra skredutsatte områder som lever i konstant frykt for å bli tatt av snøras når de ferdes på veien. 

- Jeg tror ikke noen som ikke bor i skredutsatte områder kan forstå hva det gjør med livskvaliteten til folk. Når vi nå har fått tilgang til snøskredtårn som sikringsmetode, forventer jeg at Statens Vegvesen og Jernbaneverket vil kartlegge hvor dette vil egne seg og at de bruker det aktiv, sier Kjelsnes.

Kan sikre flere veier innenfor eksisterende budsjett
- Vi er veldig glade for at snøskredtårn nå er godkjent i Norge. Det betyr at veimyndighetene nå har et ekstra verktøy for skredsikring i verktøykassen, og ettersom investeringskostnadene er så lave sammenlignet med tradisjonelle skredsikringsmetoder, kan man sikre langt flere veier innenfor det samme budsjettet, sier Stian Langeland, skredkonsulent i Wyssen Avalanche Control.
 ______________________________________________________________________

Til redaksjonen/journalisten:

Følgende video- og fotomateriell er tilgjengelig til fri benyttelse:

Video:
Kort videoreportasje med intervjuer av personene nevnt i saken, og som også viser sprengninger med snøskredtårn. Video: Nordic Media Team

Link til videoen på YouTube: http://bit.ly/1fY1Oye 
Videofilen kan også lastes ned her dersom dere ønsker å spille den av fra egen videoløsning internt: http://bit.ly/1dD8SzV 

Det står dere fritt å klippe i videoen dersom dere ønsker å bruke bare deler av den, under forutsetning av at uttalelsene ikke brukes i sammenhenger som kan mistolkes og så lenge ikke meningsbærende elementer klippes bort.

Løse syncer med tilleggsmateriale samt videomateriale av sprengninger med snøskredtårn er tilgjengelig på forespørsel dersom dere ønsker å sette sammen et eget innslag – kontakt da Kathe Arnesen på tlf. 98 88 36 88 eller kathe@nordicmediateam.no.

Infografikk:
Infografikk som illustrerer hvordan snøskredtårn virker i praksis. Infografikk: Nordic Media Team

Fotos av snøskredtårn:
Gonda0866.jpg: Godkjent for bruk i Norge: Med Wyssen snøskredtårn kan veimyndighetene nå sikre veier og jernbanestrekninger ved å løse ut små snømengder på en kontrollert måte før faren for store, farlige skred blir for stor. Foto: Wyssen Avalanche Control

Zermatt Hohtälli.jpg: Bildet viser fem snøskredtårn som beskytter et stort område i Zermatt, Sveits. Foto: Wyssen Avalanche Control

Faktaark om Wyssen snøskredtårn som bakgrunnsmateriale (se vedlegg).
 
For mer informasjon:


Stian Langeland
Mobil: 971 23 583
E-post: stian@wyssen.no


Om Wyssen Avalanche Control AG
www.wyssen.no

Leverer snøskredtårn for forebygging av snøskred til bruk i høyrisikoområder for snøskred, samt konsulenttjenester innenfor skredsikring.

Snøskredtårn sørger for beskyttelse av jernbane- og veistrekninger der snøskred truer sikkerhet, punktlighet eller fremkommelighet, skianlegg og skiløyper.


***Denne pressemeldingen er distribuert av PRM.no på vegne av Wyssen Avalanche Control AG***
addthisKlikk på bildene for nedlasting i høyere oppløsning - bildene åpnes automatisk i ditt standard visningsprogram.Vedlegg nr 4